Low-level plant
Low-level animal
Low-level monster
Low-level Undead
Low-level spirit

High-level plant
High-level animal
High-level monster
High-level Undead
Human being

Kovolt
Bushtail
Catsy
Demon
Angel

 

 
 
  -

-
-
 

  Cous


 

friends111

,

Artrix

,

<Piekar>

,

Quarry

© 2017-2019 NosApki

 

 

 

 

Piszę własny styl strony, dla kilku udogodnień:

- zmiana tła strony na jasny i ciemny
- zmiana języka strony i oddzielnie nazw przedmiotów
- ułatwienie powiadamiania Was o czymś ciekawym w takim właśnie okienku

Czekajcie cierpliwie! :)

Cous